Lidmaatschap KBO-PCOB

KBO-PCOB is een samenwerkingsverband tussen de ouderenbonden Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond).
Sinds 1 januari 2023 valt SV Sittard Stad niet langer onder deze overkoepelende organisatie, zoals het geval was toen onze naam nog KBO Sittard Stad was.

Leden met een z.g. “Actief” Lidmaatschap van SV Sittard Stad kunnen aanvullend wel nog een lidmaatschap afsluiten bij de KBO-PCOB (zie ook de pagina Lid worden) voor € 10,00 per jaar. Daarmee ondersteunt u de landelijke activiteiten van de KBO-PCOB en ontvangt u 10 maal per jaar het magazine KBO-PCOB. Ook kunt u gebruik maken van de kortingen zoals die bij verschillende partijen worden gegeven voor leden van de KBO-PCOB.

Voor leden die al vóór 1 januari 2023 lid waren is het lidmaatschap voortgezet als “Actief” lid-maatschap met aanvullend het “KBO-PCOB” lidmaatschap, tenzij men eerder had aangegeven het lidmaatschap te willen omzetten naar een uitsluitend “Actief” Lidmaatschap zonder KBO-PCOB lidmaatschap.

Ouderenadviseurs
Goed opgeleide vrijwilligers van de KBO die thuis op verzoek komen kijken naar de woon- en leefsituatie, en mogelijke vragen bespreken. Denk daarbij aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen, je veilig en prettig voelen in je eigen omgeving. De ouderenadviseur weet wat er binnen de gemeente speelt, kent de WMO en de beschikbare voorzieningen. Hij of zij kan als informeel cliëntondersteuner ook helpen bij het keukentafelgesprek.

Hulp bij het invullen van de jaarlijkse Belastingaangifte
De belastinginvullers van de KBO helpen u graag hierbij. Wilt u weten of er een invuller bij u in de buurt is, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde KBO-afdeling of bel dan naar 0475-381740.

Speciaal tarief voor de verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers
Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op van maandag tot en met donderdag 0475-381740. Op vrijdag is KBO Limburg telefonisch niet bereikbaar.

Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea
Limburgse KBO leden kunnen hiervan in 2023 gebruik blijven maken. 

Overige publicaties van KBO-PCOB​​


Voorkom het mislopen van toeslagen (16 aug 2019)

​Een publicatie van KBO-PCOB met adviezen over het niet mislopen van toeslagen.

Lees meer !


Wijs met medicijnen (31 okt 2017)

​Een publicatie van KBO-PCOB met adviezen over een juist medicijngebruik

Lees het document (PDF) !