Ouderenadvies

Even voorstellen………………..Ouderen Adviseur

Mijn naam is Leon Janssen (die andere). Ik ben woonachtig in het mooie Sittard, gehuwd en samen met mijn vrouw heb ik 2 volwassen zonen.

Mijn hobby’s zijn actief sporten, actief muziek maken en reizen.

Sinds ruim 12 jaar ben ik werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie van Sittard-Geleen en wel in het Sociale Domein. Van die 12 jaren werkte ik 7 jaren bij de afdeling Werk & Inkomen en de laatste 5 jaren als Toezichthouder binnen de afdeling Wmo.

Voordat ik bij deze gemeente in dienst trad was ik, ruim 14 jaar, werkzaam bij het UWV waar ik kennis en ervaring opdeed m.b.t. de diverse uitkeringen die daar verstrekt worden.    

Eind 2021 kwam mijn pensioendatum in zicht.  Tijdens mijn voorbereidingen op het a.s. pensioen kwam ik in contact met kennissen die lid waren/zijn van de KBO.  Ik kreeg de vraag…..wat ga je na je pensioen doen met je ervaringen die je hebt opgedaan tijdens jouw werkzaamheden binnen het Sociale Domein?

Aan die vraag werd het verzoek gekoppeld om contact te zoeken met het bestuur van de KBO Sittard Stad. Dit om te bezien of ik binnen de KBO mijn kennis en ervaring kon gebruiken t.b.v. leden van de KBO.

Tijdens een kennismakingsgesprekken met Gerda Deserno, (de voor u al bekende) Léon Jansen en later Jacques Meeuvis kwam al gauw de functie ter sprake van “Ouderen Adviseur”. Ik raakte enthousiast en uiteindelijk spraken wij af dat ik, met ondersteuning van KBO Sittard Stad, de opleiding zou gaan volgen tot gecertificeerd Ouderen Adviseur zoals die door de landelijke KBO wordt verzorgd. Inmiddels heb ik deze opleiding afgerond.

Wat kan/mag u van mij verwachten?

In de naam van de functie wordt al duidelijk dat het gaat om een adviserende rol.  Daarnaast vind ik zelf dat die rol ook onafhankelijk moet zijn. Het is namelijk de bedoeling dat ik de wensen en behoeften van mensen met een adviesvraag duidelijk probeer te krijgen en van daaruit, samen met diegene, kom tot een route om hetgeen wordt gevraagd ook daadwerkelijk te verwezenlijken. 

Als u zelf of iemand waarvan u weet dat die een vraag heeft over onderwerpen die binnen het gemeentelijke Sociale Domein (Werk, Inkomen, (bijzondere) bijstand, Wmo) spelen, kan ik u hierin adviseren en op weg helpen binnen dat Sociale Domein. Ik neem geen besluiten maar ben puur adviserend werkzaam. Ik ken de weg binnen de genoemde afdelingen en weet hoe toekenningen en besluiten daar worden genomen.

Het bijvoorbeeld tijdens een Wmo intakegesprek, samen met u, luisteren en vragen stellen aan de Wmo-consulent om zodoende duidelijk te krijgen waar uw behoeften liggen en wat de afdeling Wmo / gemeente voor u kan betekenen.

Ook tijdens het anderszins zoeken bij andere sociale partners zoals Partners in Welzijn en MEE die diverse financiële en andere regelingen en ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen in het voorliggend veld uitvoeren kan ik u adviseren.

Vooralsnog is met het bestuur afgesproken dat ik één dag per week, mijn voorkeur heeft de dinsdag, beschikbaar ben als Ouderen Adviseur (OA). Het bestuur heeft te kennen gegeven dat ook mensen die (nog) geen lid zijn van de KBO/ Seniorenvereniging eventueel een beroep op mij kunnen doen. De toekomst zal uitwijzen hoe dit uitpakt.

Heeft u een vraag over mijn werkzaamheden of wilt u een advies binnen het hiervoor omschreven werkveld zoek dan contact met mij via het mailadres:

ouderenadvies@svsittardstad.nl

Met vriendelijke groet,

Leon Janssen (OA)