Rabobank Clubsupport Actie

Ook dit jaar hebben wij meegedaan met Rabo ClubSupport, die inmiddels is gesloten.

Deelname heeft voor de Seniorenvereniging Sittard Stad dit jaar een bedrag van € 214,34 opgebracht.

Wij willen degenen die hun stem op onze vereniging hebben uitgebracht van harte danken.