Tabletcoaching

“Alle Senioren aan de Tablet”
Dat is het devies van de Seniorenvereniging

​​De geboden ondersteuning is afhankelijk van de te bespreken onderwerpen klassikaal, maar veelal ook individueel. Voor klassikaal te bespreken onderwerpen wordt veelal gebruik gemaakt van een beamer zodat alle deelnemers gezamenlijk kunnen kijken naar een en het zelfde scherm. We proberen zoveel mogelijk op uw vragen in te gaan.

U kunt zich al wel aanmelden, zodat wij u op de hoogte kunnen brengen zodra deze activiteit weer zal worden gestart.

Plaats: Sociëteitsgebouw SV Sittard Stad
Kosten: Geen.
Aanmelding: Bij voorkeur per email: leden@svsittardstad.nl
Coördinator: Cor Borgmans