Vrijwilligers

Onze vereniging kan bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij verzetten enorm veel werk, dat nodig is om onze vereniging draaiende te houden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Zij dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten, dorpen en steden. Als mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de samenleving, ontstaat sociale innovatie en ondernemerschap. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zou Nederland behoorlijk ontwricht raken. 

SV Sittard Stad is een actieve seniorenvereniging en is dringend op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken binnen de organisatie. Als seniorenvereniging hanteren wij een minimale leeftijd van 50+.
Wij organiseren activiteiten en ondersteunen, daar waar nodig, de leden van onze vereniging. Op tijden dat ruimten binnen het verenigingsgebouw beschikbaar zijn, verhuren wij deze ruimten aan medegebruikers. Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het laten draaien van alle activiteiten alsmede het beheer van medegebruik, worden uitgevoerd door vrijwilligers.​

De werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de medegebruikers van Odasingel90.
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers om onze teams te versterken.

Te weten:
 Receptie/(leden) administratie.
 Gastvrouw/Gastheer
 Onderhoud gebouw/schoonmaak
 ICT ondersteuning

Mocht je interesse hebben dan kun je ons telefonisch benaderen via
Eric Budé, tel. 06-51125676. Of via ons contactformulier, op onze websites GemeenschapsaccomodatieOdasingel90 en Seniorenvereniging Sittard Stad.​

Indien u liever eerst telefonisch contact heeft dan kunt u contact opnemen met de heer Léon Jansen (voorzitter SV Sittard Stad), bereikbaar op: 06 – 2789 2861